Završena Ribolovna osnova za Ribolovno područje 6 Kantona Sarajevo

Napokon je završena Ribolovna osnova za Ribolovno područje 6 Kantona Sarajevo na kojem je naše Udruženje korisnik ribolovnog prava.

Naime, nakon mnogo peripetija i problema tokom izrade iste, prije desetak dana smo dobili printanu verziju Ribolovne osnove na koju smo, od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, dobili pozitivno mišljenje.

Jučer su jedan primjerak Ribolovne osnove i Mišljenje Ministarstva privrede KS proslijeđeni Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH na saglasnost, a u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstu FBiH.

Naredni korak je izrada Programa rada za 2016. godinu koji je čekao završetak Ribolovne osnove, da bi bio s njom usklađen.

Otvori RIBARSKU OSNOVU ZA RIBOLOVNO PODRUČJE 6 u novom prozoru

Stavnja - riba sa infekcijomStavnja - riba sa infekcijomStavnjaStavnja

StavnjaStavnjaStavnjaStavnja

Bosna - ČiflukRibe sa infekcijomRibe sa infekcijomBosna - Čifluk

Bosna - ČiflukRibe sa infekcijomRibe sa infekcijomRibe sa infekcijom

Bosna - ČiflukBosna - ČiflukLjubina - pripremeLjubina - pripreme

Ljubina - mlađ potočne pastrmkeLjubina - mlađ potočne pastrmkeLjubina - mlađ potočne pastrmkeLjubina - mlađ potočne pastrmke

Ljubina - mlađ potočne pastrmkeLjubina - mlađ potočne pastrmkeLjubina - mlađ potočne pastrmkeLjubina - mlađ potočne pastrmke

Smeće u StavnjiSmeće u StavnjiUlov - rijeka RačaUlov - rijeka Rača

Ušće Misoče u BosnuUšće Misoče u BosnuUšće Misoče u BosnuUlov - Ušće Misoče u Bosnu

Ušće Misoče u BosnuBosna iznad ušća MisočeBosna iznad ušća MisočeUlov - Bosna iznad ušća Misoče

Misoča između brana JKP VodostanMisoča između brana JKP VodostanMisoča između brana JKP VodostanMisoča između brana JKP Vodostan

Ulov - Misoča između brana JKP VodostanUlov - Misoča između brana JKP VodostanStavnjaStavnja

Ulov - StavnjaUlov - StavnjaBosna, ČiflukBosna, Čifluk

Bosna, ČiflukUlov i još jedna riba sa infekcijom u profesorovim rukama - Bosna, ČiflukLjubinaLjubina

Ulov - LjubinaUlov - LjubinaLjubinaLjubina, Srednje

Ljubina, SrednjeLjubina, Srednje

Komentari

komentara

Advertisement

Comments are closed.