Poziv na 1. “Štukijadu” na jezeru Starača

Na dan 29. oktobar (nedjelja) planirano je održavanje prvog takmičenja u lovu štuke na jezeru Starača.

Na dosadašnjim Spin takmičenjima maksimalni broj takmičara je bio 25, a ove godine, zahvaljujući finansijskoj podršci UNDP-a, USAID-a i Federalnog ministarstva okoliša i turizma i produženjem korisnog dijela obale, omogućeno je da na takmičenju nastupi 35 takmičara.

Kotizacija za ovo takmičenje je 20 KM od čega će domaćini obezbjediti sendviče i piće za takmičare te diplome, medalje i pehare za prvoplasirane i najveću ulovljenu ribu.

Sponzori ovog takmičenja su Emir Begović i Ribomaterijal “Zlatna udica” iz Sarajeva i Igor Pavlović i “Iggy vobleri” iz Istočnog Sarajeva.
(Ukoliko je još neko voljan da bude sponzor, nije kasno da se prijavi 🙂 )

Okupljanje je do 7:30 kod rampe i zelenog kontejnera na jezeru gdje će se odmah obaviti i žrijeb. Početak takmičenja u 8:00 sati.

Pravilnik:
Svaki takmičar prije početka takmičenja izvlači startni broj i prvih 10 minuta je obavezan pecati na izvučenoj poziciji.
Nakon isteka tih 10 minuta, takmičari slobodno nastavljaju pecati sa bilo kog mjesta unutar označene staze.
Ulovljena riba se odmah poslije mjerenja živa vraća u jezero. Lovi se 2 x 2 sata a pauza između dvje runde je 30 minuta. Lovi se vještačkim mamcima. Dozvoljene kontra kuke. Obavezna upotreba meredova.

Bodovanje:
Ulovljena riba se mjeri od vrha usta do kraja repa.
Mjerenje i upisivanje ulova (bodova) vršiće sudije, raspoređene duž staze.
Svaku ulovljenu ribu, takmičar je dužan odmah prijaviti najbližem sudiji.
Riba se boduje na način 1cm = 1 bod. U slučaju istog broja bodova, prednost ima takmičar koji ima veću ribu. Ukoliko oba takmičara imaju ribu iste veličine, prednost će imati sretniji takmičar u igri “tura-jazija” (pismo – glava), gdje će znak birati takmičar čije bi prezime abecednim redom bilo prije na popisu (Primjer: Kapo i Kapetanović = Kap”E”tanović je prije nego Kap”O”). Ukoliko se isto prezivaju, onda neka se dogovore kako god.

PRAVILA SE MOGU IZMJENITI I PRILAGODITI PRED SAMO TAKMIČENJE UZ SAGLASNOST VEĆINE TAKMIČARA

Pravo nastupa na takmičenju ima prvih 35 prijavljenih. Prijavljeni će morati potvrditi učešće najkasnije do 20. oktobra, a ukoliko to ne učine, gube pravo na takmičenje i njihovo mjesto će biti popunjeno rezervnim takmičarima.

Prijave na info@bistrobih.ba ili bistrobih@gmail.com

Komentari

komentara

Advertisement

No comments yet.

Leave a Comment