Zapisnik sa 9. skupštine udruženja održane 23. januara 2018. godine

Dana 23. januara 2018. godine, sa početkom u 17:30 održana je redovna Skupština Udruženja građana „Bistro!“ kojoj je prisustvovalo 14 od ukupno 19 članova Udruženja.

Skupštinu je vodio predsjednik Skupštine Besim Vučijak.

Dnevni red skupštine je bio:

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. Skupštine Udruženja građana „Bistro!“ održane 10. februara 2017. godine
 2. Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu za 2017. godinu
 3. Plan rada i finansijski plan za 2018. Godinu
 4. Izbor organa i tijela u Udruženju
 5. Usvajanje novog Statuta Udruženja
 6. Razno

Skupština je počela minutom šutnje za nedavno preminulog predsjednika Udruženja, Adnana Osmanagića.

Tok Skupštine po tačkama dnevnog reda

 1. Zapisnik sa prethodne Skupštine je jednoglasno usvoje.
 2. Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu je podnio Kapo Senad, potpredsjednik Udruženja. Delegati na Skupštini su jednoglasno usvojili oba dokumenta.
 3. Plan rada i finansijski plan za 2018. godinu je izložio Besim Vučijak, predsjedavajući Skupštine. Kemal Avdić je predložio da se u Plan rada za narednu godinu uvrsti i uređenje dijela toka rijeke Rače u Srednjem, te da se na istoj pokuša napraviti staza za ribolov grabljivica umjetnim mamcima sa obale, što je prihvaćeno jednoglasno, Također, predloženo je da se na proljeće, u pomen prvom predsjedniku Udruženja, Adnanu Osmanagiću, na jezeru napravi i prva brvnara – „Adijeva brvnara“. Nakon ovih prijedloga, Plan rada i Finansijski plan su jednoglasno usvojeni.
 4. Zbog prerane smrti predsjednika Adnana Osmanagića, izvršen je izbor predsjednika i potpredsjednika Udruženja. Najviše glasova za predsjednika Udruženja dobio je Senad Kapo, a za potpredsjednika izabran je Kemal Avdić.
  Za osobu za zastupanje u pravnom prometu imenovan je novi predsjednik Udruženja Senad Kapo
 5. Pod tačkom „Razno“ su se vodile sljedeće diskusije:
  a) Dat je prijedlog da se na jezeru zadrži režim ribolova kakav je bio u narednom periodu, odnosno, potpuni „uhvati i pusti“ za sve ribolovce koji nisu članovi našeg Udruženja, a da se za naše članove dozvoli određeni ulov. O ovome će odluku donijeti predsjednik i potpredsjednik Udruženja nakon uvida u situaciju na početku ribolovne sezone.
  Prijedlog jednoglasno usvojen
  b) Dat je prijedlog da svi članovi udruženja pokušaju obezbjediti donacije, bilo od fizičkih lica, bilo od pravnih subjekata za hranjenje ribe i provođenje svakodnevnih aktivnosti. Bez obzira na smanjen iznos naknade koju trebamo plaćati za ribolovno pravo, i dalje imamo probleme u podmirivanju svih obaveza. Zahvaljujući nesebičnom doprinosu članova koji mjesečno izdvajaju određeni iznos za rad ribočuvara na Starači, jezero je bilo dobro čuvano i riblji fond je čuvan bolje nego u prethodnim godinama.
  Prijedlog jednoglasno usvojen
  c) Za upravnika jezera Starača, umjesto Kemala Avdića izabranog za potpredsjednika Udruženja, predložen je Ismail Ramić.
  Prijedlog jednoglasno prihvaćen.

Skupština završena u 19:45h.

Komentari

komentara

Advertisement

No comments yet.

Leave a Comment