O nama

Ideja o osnivanju udruženja je pokrenuta na stranici “Bistro BiH” – ribolovci okupljeni oko ribolovačkog portala www.bistrobih.ba su u razgovorima,  u želji da pokrenu neke aktivnosti, došli do zaključka da se moraju formalizovati (registrovati kao Udruženje građana), a da bi mogli neke ideje sprovesti u djelo.

Naziv našeg Udruženja je Udruženje građana “Bistro!”, a zbog Zakona o korištenju naziva “Bosna i Hercegovina” koji predviđa da se molba za korištenje imena naše države u nazivu udruženja može uputiti nadležnom ministarstvu nakon godinu dana  od datuma osnivanja Udruženja.Vjerujemo da ćemo, nakon tih godinu dana, bez problema dobiti dozvolu, te će udruženje nositi ime Udruženje građana “Bistro BiH!” kako je prvobitno, a ne poznajući Zakonske odredbe, bilo i zamišljeno.

Pored bezbroj ribolovačkih udruženja, još jedno lokalnog, “okolčanog” karaktera bi bilo suvišno, te se na forumu stranice “Bistro BiH” iskristalisala  ideja o osnivanju Ribolovačko-ekološkog Udruženja za cijeli teritorij Bosne i Hercegovine, čime bi se napravio i presedan.Taj presedan je prva aktivnost Udruženja – da se natjeraju entitetski Savezi sportskih ribolovaca da pokrenu inicijativu i donesu zajedničku ribolovnicu-dozvolu za cijeli teritorij Bosne i Hercegovine.

Ideja ne manjka, te je jedna od njih i pokretanje ribolovačke revije.Već dosta stvari je i urađeno u tom smjeru, te će se, nakon upisa Udruženja u Registar kod ministarstva Pravde Bosne i Hercegovine, krenuti i u ozbiljne razgovore i pregovore sa eventualnim donatorima i finasijerima ovog projekta našeg Udruženja.

Osnivačka skupština Udruženja je bila 18. 04. 2010. godine, kada su doneseni Statut i određeni organi Uprave, s tim što je na Osnivačkoj skupštini donešena i Odluka o održavanju prave Skupštine članstva odmah po upisu udruženja u Registar Udruženja pri Ministarstvu Pravde Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti preciznije izdetaljisani i obrađeni svi članci Statuta, te prošireni organi Uprave i, eventualno, osnovani novi.

Do tada, neka ovo bude kratka prezentacija ovih naših prvih koraka.Nadamo se da ćete ih pratiti i da će nas ti naši, zajednički koraci, dovesti do nekih poboljšanja u odnosu prema našim rijekama i jezerima, prema ribljem fondu, kapitalnim primjercima riba, prema prirodi uopšte.

Ovo je naš pokušaj da sačuvamo ovo što nam je ostalo i popravimo ono što je uništeno.

Ne zbog nas, nego zbog budućih pokoljenja.

Ukoliko biste željeli pomoći rad Udruženja, donacije možete uplatiti na sljedeće račune:

Za uplate u KM-ovima:
Primatelj: Udruženje građana “Bistro!”
Azize Šaćirbegović 16, Sarajevo
Račun br.:161-000-00877900-55
Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina

PAYMENT INSTRUCTIONS
Payment should be effected as follows
Beneficiary Bank: RAIFFEISEN BAND DD BOSNA I HERCEGOVINA
Swift Code: RZBABA2S
Adress: ZMAJA OD BOSNE BB, SARAJEVO, BIH
Details of Beneficiary
IBAN CODE: BA391610000087790055
FULL BENEFICIARY NAME: BISTRO UDRUZENJE GRADJANA
FULL BENEFICIARY ADDRESS: AZIZE SACIRBEGOVIC 16