Projekti

Projekti će se tek definisati na narednoj skupštini Udruženja koja bi mogla biti organizovana u toku idućeg mjeseca.

Ali, već samim osnivanjem Udruženja se pokušava realizovati, nazovimo, projekat – Zajednička ribolovnica-dozvola za cijeli teritorij Bosne i Hercegovine.

Na forumu na stranici www.bistrobih.ba se pričalo i o jedinstvenoj dozvoli ze Bosnu i Hercegovinu i dosta konstruktivnih prijedloga je napisano, a koji bi mogli poslužiti kao osnov za donošenje propisa koji bi omogućili uvođenje jedinstvene dozvole.

Apsurd je da neko, kao državljanin jedne države, mora kupovati dvije dozvole za ribolov na teritoriji te države čiji je državljanin.Apsurd je da moram uzeti dozvolu po prijavi mjesta prebivališta, apsurd je da federalna dozvola, koja ima prefiks “federalna” ne vrijedi nigdje sem na teritoriju matičnog udruženja, apsurd je da je cijena dozvole jedna od najviših u Evropi, apsurd je da je propisana cijena jednodnevne dozvole na posebnim revirima 80 KM, apsurd je da se dnevna dozvola može kupiti “na vodi” – Zakon o slatkovodnom ribarstvu je pun apsurda, nelogičnosti.
Apsurd je da se ni Zakon, kakav god da je, ne provodi i krši na sve strane, bez ikakvih sankcija, ili sa blagim kaznama koje, na primjer, “mrežari” isplate od jednog bacanja mreža.

Postoji inicijativa o donošenju novog Zakona o slatkovodnom ribarstvu, i nadamo se da će taj novi biti detaljniji, te u kojem će biti predviđene rigoroznije kazne za prekršitelje, a gdje će se lov ribe nedozvoljenim sredstvima za masovno izlovljavanje ribe tretirati kao krivično djelo.

Sljedeći projekt koji planiramo realizovati i gdje su neki prvi potezi urađeni je – Ribolovačka revija.
Obavljeni su preliminarni razgovori sa eventualnim izdavačima, barata se potrebnim finansijama za realizaciju projekta, te će se, nakon upisa Udruženja u registar, krenuti i u ozbiljne i zvanične pregovore sa eventualnim finansijerima.

S pravom možemo ovu Ribolovačku reviju nazvati projektom jer su planovi sljedeći:

  • Ovo bi bila jedina revija u Bosni i Hercegovini sa temom “ribolov” a koja bi ujedno bila i promocija Bosne i Hercegovine kao potencijalne i poželjne ribolovno-turističke destinacije.
  • Kroz eventualni prihod ostvaren od revije, naše Udruženje bi isti usmjeravalo u promociju ribolova, poribljavanje voda, organizaciju u finasiranje malih škola ribolova, nagrađivanje aktivnih i uspješnih udruženja, uspješnih ribočuvarskih službi, nagrađivanje i poticanje mladih, uspješnih takmičara kroz kupovinu takmičarskog pribora i finasiranje odlazaka na takmičenja…

Gore napisano, a vezano za reviju, su ustvari i programski ciljevi Udruženja, gdje se još mogu dodati i akcije čišćenja vodotokova, regovanja na devastiranje rijeka, jezera, ribljeg fonda, učešće, a i organizacija takmičenja u ribolovu…

Sve ovo prelijepo zvuči i vjerujemo da ste, čitajući ovo, imali dozu skepticizma.
Kako i napisasmo, ovo su planovi, ali se nadamo da će, pokretanjem revije i realizacijom gore pobrojanih planova, nestati skepticizma i da ćete se i vi priključiti ekipi koja ima volje i želje uraditi nešto za opšte dobro, ne gledajući lične interese.

Vrijeme pred nama će pokazati da li je vaš skepticizam bio razložan, a mi ćemo se potruditi da ne bude.