Rijeka Misoča

Ovaj snimak je napravljen na dijelu toka na kojem planiramo napraviti izdvojenu stazu i, nakon više godina kako u nju nije ubačen ni punoglavac, taj dio poribiti potočnom pastrmkom – i sitnom i većom, a gornji dio poribiti sitnom. I naravno, pokušati sačuvati ribu, a već smo pronašli momke koji su spremni upustiti se u ovu avanturu s nama. 😉

Plan revitalizacije i poribljavanja rijeke Misoče

U 2015. godini, Udruženje „Bistro!“ planira započeti projekat sistematskog poribljavanja rijeke Misoče na teritoriji općine Ilijaš.
Devastirani riblji fond ove prelijepe rijeke, koji je opustošen uslijed dugogodišnje nebrige i konstantnog krivolova, zahtijeva široku akciju ribolovaca, građana i ilijaških i kantonalnih vlasti, a u cilju vraćanja ove zakonom zaštićene rijeke na listu ekoloških bisera općine Ilijaš i Sarajevskog kantona.

Generalni plan podrazumijeva vraćanje populacije potočne pastrmke, lipljena i mladice u rijeku Misoču. Trenutno stanje populacija ove tri najugroženije, ali i najinteresantnije vrste, je sljedeća:

 • potočna pastrmka broji nešto ispod 10% od minimalnog broja potrebnog za samoočuvanje vrste, tj. za samostalnu reprodukciju koja će biti dovoljna da se potočna pastrmka održi u ovoj rijeci
 • lipljen je potpuno nestao iz Misoče.
 • I mladica u Misoči je, možemo slobodno reći, nestala. Glavni razlozi su pregrade i brane, pretjeran krivolov, kao i preveliko zagađenje rijeke Bosne. Naime, Misoča je rijeka u kojoj se mladica iz Bosne mrijestila. Opadanjem populacije mladice u Bosni, kao i već pobrojanim nekontrolisanim izlovom, krivolovom i vještačkim preprekama i nedostatkom druge ribe koja joj je hrana, došli smo u situaciju da je ova vrsta u potpunosti nestala iz naših voda

Opis potrebnih aktivnosti za ostvarenje plana revitalizacije i poribljavanja rijeke Misoče

Udruženje „Bistro!“, kao korisnik i upravitelj vodama u Ribolovnom području 6., će donijeti niz odluka i pravila koji će imati cilj da omoguće izvršenje ovog projekta i osiguraju njegovu samoodrživost uz minimalno uplitanje i korekcije u toku samog projekta, kao i upravljanje ribljim fondom u periodu nakon izvršenja samog projekta.

Odluke i pravila

 1. Udruženje „Bistro!“ će donijeti odluku o izdvajanju određenih dijelova rijeke Misoče iz regularnog režima ribolova. Izdvojeni dijelovi, koji će imati poseban režim ribolova ili će na njima biti totalno ili povremeno ograničavan ribolov su mrijestilišne zone, zone zaštite ugroženih vrsta (lipljena i mladice), C&R zone i slično.
 2. Udruzenje „Bistro!“ će uvesti privremene korekcije opštih pravila ribolova u cilju boljeg očuvanja riblje populacije i učinkovitijeg upravljanja rijekom Misočom.
 3. Udruženje „Bistro!“ će izvršiti čišćenje i minimalno prilagođavanje korita i toka rijeke potrebno za prihvatanje riblje mlađi, koje će imati za cilj omogućiti sklonište za poribljenu ribu i njen nesmetan razvoj.
 4. Udruženje „Bistro!“ će angažirati svoje volontere i lokalne aktiviste na čuvanju ribljeg fonda. Zatražiće se i pomoć struktura vlasti Općine Ilijaš i Policijske uprave Ilijaš u očuvanju ovog projekta od velikog značaja za Općinu Ilijaš i cjelokupnu zajednicu.

Pravila ribolova na rijeci Misoči

Rijeka Misoča je salmonidna voda i kao takva podliježe režimu ribolova na salmonidnim vodama što podrazumijeva:

 • ribolov je dozvoljen isključivo vještačkim mamcima (vjestačke mušice i varalice)
 • ribolov se može obavljati samo jednim štapom
 • ribolov je dozvoljen samo jednom vjestačkom mušicom ili varalicom
 • ribolovac je dužan posjedovati odgovarajuću ribolovnu dozvolu izdatu od Udruženja „Bistro!“
 • ribolovac neće započinjati ribolov bez propisno izdate dozvole kupljene na nekom mjestu ili javljanja ribočuvaru na broj telefona XXX/XXX-XXX
 • ribolovac je dužan upoznati se sa opštim pravilima, kao i sa privremenim zabranama, ograničenjima i uredbama prije započinjanja ribolova na portalu Udruženja „Bistro!“ – http://www.udruzenje.bistrobih.ba te kod ribočuvara i ribočuvara-volontera.

Privremena ograničenja i zabrane

 • dozvoljeni dnevni ulov na dijelu toka Misoče koji je definiran kao otvorena voda je 4 pastrmke dnevno (potočna, kalifornijska ili zlatovčica), od kojih samo 2 mogu biti potočne pastrmke dužine od 25 do 45 cm.
 • zakonom dozvoljeni maksimalni dnevni ulov od 5 pastrmki se računaju sve ribe koje je ribolovac ulovio na taj dan ukupno na svim salmonidnim rijekama ribolovnog područja 6
 • na snazi je potpuna zabrana lova na lipljena. Svaki uhvaćeni lipljen mora biti odmah vraćen u vodu neozlijeđen
 • na snazi je potpuna zabrana lova na mladice. Svaka uhvaćena mladica mora biti odmah vraćena u vodu neozlijeđena
 • ribolov na Izdvojenim stazama se obavlja u režimu “uhvati i pusti” (C&R), osim za kalifornijsku pastrmku koju ribolovac može zadržati – ukupno dvije u propisanim dužinama od 25cm do 45cm.
 • Ribolovci sa ribolovnicom Udruženja „Bistro!“ na izdvojenim stazama doplaćuju 5 KM za dva izlaska u ribolov
 • članovi Udruženja „Bistro!“ mogu sa sobom povesti goste. Gosti moraju imati odobrenje udruženja i biti u pratnji članova Bistro!. Cijena dozvole za goste u pratnji člana je 5 KM za jedan izlazak.
 • Za ribolovce, članove Udruženja potpisnika Sporazuma o zajedničkom režimu ribolova, cijena je 10 KM za dva izlaska u ribolov.
 • Ribolovci sa ribolovnicama udruženja koji nisu potpisnici Sporazuma o zajedničkom režimu ribolova ne mogu loviti na izdvojenim stazama, a cijena dozvole za otvoreni tok rijeke Misoče je 20 KM.
 • djeca do 12 godina i žene (djevojke) u pratnji starijeg člana koji ima urednu dozvolu, mogu loviti besplatno na izdvojenim stazama. Oni/one su dužni/e poštovati pravila ribolova na izdvojenim stazama, a dnevni ulov im se zbraja sa ulovom osobe koja je za njih odgovorna.
 • takmičenja i promocije na rijeci Misoči se mogu organizirati uz dogovor sa udruženjem Bistro!.
 • Udruženje „Bistro!“ može mijenjati Odluke i Pravila zavisno od stanja na vodama o čemu će blagovremeno obavještavati korisnike putem web prezentacije Udruženja na http://www.udruzenje.bistrobih.ba i ribolovačkog portala http://www.bistrobih.ba .

Definicije

 • Ribočuvar ili ovlašteno lice je svako onaj ko posjeduje iskaznicu ribočuvara ili ribočuvara-volontera. Ribolovac je dužan pokazati ribolovnu dozvolu i omogućiti pregled opreme, torbe i automobila po zahtjevu ribočuvara.
 • Izdvojena staza je posebno označeni dio rijeke na kojem postoje posebna ograničenja u ribolovu i pristupu. Odluku o proglašenju nekog dijela Izdvojenom stazom donosi Udruženje “Bistro!” kao korisnik ribolovnog prava. Ova staza je predvidjena kao utočište krupnijoj ribi koja predstavlja matično jato i od velikog je značaja za kompletnu riblju populaciju.
 • Otvorena voda je dio rijeke na kojem nema posebnih ograničenja. Na ovoj vodi vrijede pravila propisana Zakonom o slatkovodnom ribarstvu FBiH.
 • Mrijestilišna zona je dio rijeke gdje riba polaže ikru.
 • Dnevni ulov je svaka riba koja se nalazi u posjedu ribolovca. To podrazumijeva ubijenu ribu, živu u čuvarkama ili posudama, kao i ribu koja je sklonjena sa ribolovne lokacije (u vozilu, torbama…)